14 მარტი 2016
ავტორები

რეჟის ჟენტე

ავტორი: / წყარო:
რეჟის ჟენტე თბილისში მუშაობს და პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკის შესახებ რეპორტაჟებს ამზადებს რადიო ფრანს ინტერნაციონალის (Radio France Internationale (RFI) და გაზეთ ლე ფიგაროსათვის (Le Figaro) 2002 წლიდან.
 
მისი სტატიები კლარიონისთვის ევროპის ახალი კონფლიქტური კუთხეებიდან:
 

Sign up for our newsletter and be the first to know everything. It’s as simple as that.

Send news to email adress.

You Successfully Sign up for Our Newsletter.

Your message has been sent successfully.

News has been sent successfully.